شگفت انگیز های جمانه !!
خط مشی سازمانی ۱۳۹۷/۸/۱۱ ۹:۱۹:۱۳

خط مشی سازمانی

شرکت جمانه بعنوان یکی از معتبرترین شرکتهای تولید کننده بیسکوییت در ایران ضمن درک و ارج نهادن به نیازها و انتظارات ذینفعان و در راستای هدف ا صلی خود تامین رضایتمندی مشتریان و بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده همراه با رعایت الزامات و قوانین و مقررات قانونی با برقراری سیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015, سیستم ایمنی ماده غذاییHACCP,ISO 22000:2018 متعهد میگردد در راستای اجرای تعهدات و بهبود مستمر کیفیت خدمات گام بردارد.

اهداف:

۱ – افزایش میزان رضایت مندی مشتریان از طریق تولیدبرنامه ریزی شده و استفاده از تجهیزات بروز و مناسب
۲– بهبود کیفیت مجصولات متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان و منطبق بر الزامات قانونی ملی همراه با کاهش ضایعات
۳- پیشگیری از بیماری با کاهش میزان مخاطرات در چرخه تولید غذا
۴- برقراری سیستم پیشنهادات و بالا بردن بردن سطح آگاهی موثر کارکنان شرکت در زمینه ارتقاء بهره وری کیفیت و ایمنی و تفیض اختیارات به انها
۵- بهبود مستمر کلیه فرآیندهای سازمان با نگرش جامع

اینجانب به عنوان مدیر ارشد خود را متعهد به اجرای این خط مشی و بهبود مستمر اثربخشی آن می دارم و‌ در مواقع لزوم و با همکاری نماینده مدیریت این سند را مورد بازنگری قرار داده و تلاش تمامی همکاران فهیم، خلاق و ثابت قدم خود را جهت تحقق اهداف فوق طلب می‌نمایم.

                                                                                                                                                                                                                                      مدیر عامل

                                                                                                                                                                                                                                      سعید انصاری

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .