شگفت انگیز های جمانه !!

بیسکویت خوشه

/بیسکویت خوشه
  • تركيبات: آرد جو، چربي شيريني آردي، تخم‌مرغ پاستوريزه، شربت اينورت (شكر+آب)، شهد توت، شيره خرما، پودر جوانه گندم، پودر آب پنير، عصاره مالت، بي‌كربنات آمونيوم (E503)، بي‌كربنات سديم (E500)، اسيد سديم پيروفسفات، لسيتين سويا (E322)، آب آشاميدني، پودر كاكائو
  • تركيبات: آرد جو سبوس‌دار، روغن گياهي هيدروژنه، تخم‌مرغ پاستوريزه، شربت اينورت (شكر+آب)، شهد توت، بي‌كربنات آمونيوم (E503)، بي‌كربنات سديم (E500)، لسيتين سويا (E322)، آب آشاميدني
  • تركيبات: آرد جو، چربي شيريني آردي، تخم‌مرغ پاستوريزه، شربت اينورت (شكر+آب)، شهد توت، شيره خرما، پودر جوانه گندم، پودر آب پنير، عصاره مالت، بي‌كربنات آمونيوم (E503)، بي‌كربنات سديم (E500)، اسيد سديم پيروفسفات، لسيتين سويا (E322)، آب آشاميدني، پودر كاكائو
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .