نظرسنجی نمایندگان

عامل محترم

با سلام

به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات شما در جهت بهبود ارتباطات و برای اطمینان از در دسترس بودن اطلاعات کافی در ارتباط با کیفیت و ایمنی محصولات ارائه شده فرم زیر تقدیم حضور میگردد.

خواهشمند است نظرات خود را در ارتباط با موارد زیر درج فرموده و شرکت ما را در سیاست بهبود مستمر و تطابق هر چه بیشتر با نیازمندیهای شما، ارتقای نظام کیفیت و ایمنی محصولات یاری نمائید .

YYYY slash MM slash DD
تنوع و کیفیت محصولات(Required)
تحویل به موقع محصولات درخواستی(Required)
وضعیت بسته بندی محصولات دریافتی(Required)
قدرت رقابتی بودن محصولات با سایر شرکتها(Required)
مطابقت بار درخواستی با بار ارسالی(Required)
قیمت محصولات و شرایط دریافت وجه(Required)
نحوه برخورد پرسنل شرکت(Required)
تحویل به موقع محصولات درخواستی(Required)
نحوه راهنمایی و اطلاع رسانی(Required)